WYTYCZNE STAROSTY ŁASKIEGO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2019 DOTYCZĄCE REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ METEOROLOGICZNYCH Drukuj
Wpisany przez Michal   
poniedziałek, 30 września 2019 14:07

W związku z przekazaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia prognozującego wystąpienie na terenie powiatu łaskiego w dniu dzisiejszym w godzinach 11.00 – 22.00 silnego wiatru o średniej prędkości 30km/h do 45 km/h (w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h), zalecam, w obliczu możliwości powstania sytuacji kryzysowej, wykonanie następujących przedsięwzięć:

 

  1. Umieszczenie informacji o zagrożeniach na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a także utrzymywanie kontaktu z lokalnymi mediami.

  2. Prowadzenie ciągłego monitorowania sytuacji meteorologicznej na terenie Państwa gmin.

  3. Zapewnienie całodobowego kontaktu z osobami funkcyjnymi w celu wymiany informacji o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

  4. Sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych – dostępność osób wydających sprzęt oraz potwierdzenie przejezdności dróg.

  5. Zapewnienie stałego kontaktu z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Policją i PCZK. Niezwłoczne przekazanie informacji o wystąpieniu zagrożeń i podjętych działaniach do PCZK (po godzinach pracy – telefonicznie lub SMS)

  6. W przypadku wystąpienia zagrożeń niezwłoczne dokonanie analizy ich skutków oraz szybkie przystąpienie do ich usuwania.

  7. Podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w zależności od bieżącej sytuacji.

Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2019 14:13