XV Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 14 stycznia /wtorek/ 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice w sali A Drukuj
Wpisany przez Marek   
wtorek, 14 stycznia 2020 07:34

herb-ugs-malyXV Sesję Rady Gminy Sędziejowice, która odbędzie się w dniu 14 stycznia /wtorek/ 2020 r. o godz. 14:00 w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w dniu 21 listopada 2019 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sędziejowice.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sędziejowice";
2) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020;
3) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2019/2020.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Dorota Burzyńska

 

Poprawiony: wtorek, 14 stycznia 2020 09:03