SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Drukuj
Wpisany przez Marek   
wtorek, 17 grudnia 2019 17:29

herb-ugs-malySPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza:

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/5 o pow. 0,1671 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi –37.200,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości –4.000,00 zł

Postąpienie minimalne – 372,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest w 5/6 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL –10, w pozostałej części położona w terenach leśnych - Ls.

 

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/1 o pow. 0,2105 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi –47.200,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości –5.000,00 zł

Postąpienie minimalne – 472,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest w 5/6 części na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu 6 UTL –10, w pozostałej części położona w terenach leśnych - Ls.

 

  1. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Żagliny, oznaczonej jako działka nr 215/8 o pow. 0,1057 ha posiadającej księgę wieczystą SR1L/00054953/6.

Cena wywoławcza wynosi – 26.700,00 zł + VAT 23%

Wadium w wysokości –3.000,00 zł

Postąpienie minimalne – 267,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żagliny obszar działki przeznaczony jest na cele budownictwa letniskowego, symbol z planu
6 UTL –10.

 

Przetarg odbędzie się 21 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości w terminie do 17 stycznia 2020 r. na konto Banku Spółdzielczego o/Łask 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłata pozostałej części ceny nieruchomości powinna zostać dokonana najpóźniej dwa dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Uczestnicy, którzy przetargu nie wygrają otrzymują zwrot wadium. Wadium przepada na rzecz Gminy Sedziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Koszty sporządzenia aktu leżą po stronie kupującego, natomiast koszty przygotowania dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego spoczywają na Gminie Sędziejowice.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub tel. (043) 67 716 93 - p. Lidia Sobala.

 

Sędziejowice, dn. 16.12.2020 r.

Poprawiony: wtorek, 17 grudnia 2019 17:34