Inwestycje drogowe Drukuj
Wpisany przez Marek   
środa, 23 października 2019 12:25

RemontDrogaRososza201924 września 2019 r. odebrano prace drogowe zrealizowane z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadaniapn.: "Remont drogi gminnej nr 103057E Rososza – Piguła” na odcinku 0830 m,na które Gmina Sędziejowice uzyskała od Wojewody Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 243.494,24 zł brutto.

Zakres robót do wykonania obejmował: odtworzenie osi drogi w terenie, oczyszczenie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej, ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym na szerokości 0,50 m, plantowanie pozostałej części pobocza oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego. Wykonawcą robót była firma DROMAK Sp. z o.o. w Porębach.

Z kolei 2 października 2019 r. odebrano dwa odcinki drogowe o łącznej długości 0,440 km zrealizowane ze środków własnych gminy, z zaangażowaniem funduszy sołeckich, w ramach zadania pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice". Były to przebudowy dróg wewnętrznych dojazdowych:

- ul. Polna w Marzeninie na odcinku 0,224 km o wartości wykonanych robót 72.919,32 zł brutto,

- ul. Rolnicza w Sędziejowicach na odcinku 0,216 km o wartości wykonanych robót 53.321,73 zł brutto.
W ramach prac na tych drogach wykonano podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego, ułożono warstwy ścieralne grubości 5 cm z betonu asfaltowego, uzupełniono i umocniono pobocza oraz wykonano regulacje wysokościową istniejących pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej oraz zasuw zaworów wodociągowych.

Wykonawcą robót była firma WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna z Porszewic.

 

RemontDrogaMarzenin2019

Ulica Polna w Marzeninie.

 

 

RemontDrogaSedziejowice2019

 

Ulica Rolnicza w Sędziejowicach.