X Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 4 września /środa/ 2019 r. Drukuj
Wpisany przez Marek   
środa, 28 sierpnia 2019 14:24

herb-ugs-malyK O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 4 września /środa/ 2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się X Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży;

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019 – 2027;
c. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;
d. wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Starostwa Powiatowego w Łasku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sędziejowice;
e. wyrażenia zgody na przyjęcie w skład mienia komunalnego Gminy Sędziejowice nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni Kółek Rolniczych w Sędziejowicach w Likwidacji.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jarosław Bartczak

Poprawiony: środa, 28 sierpnia 2019 14:28