40 lat z podopiecznymi Drukuj
Wpisany przez Marek   
piątek, 23 sierpnia 2019 14:34

KierowikAleksandraAndrysiakPani Aleksandra Andrysiak (z d. Ponińska), choć mieszka w gminie Łask, całe swoje zawodowe życie związała z Sędziejowicami i poświęciła je osobom potrzebującym, aby w lipcu 2019 r. przejść na zasłużoną emeryturę.

Bezpośrednio po ukończeniu 2-letniego Medycznego Studium Pracowników Socjalnych w Łodzi w 1979 roku rozpoczęła swoją pierwszą pracę w Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach jako jedyny pracownik socjalny. Wówczas pomoc społeczna podlegała pod Ministerstwo Zdrowia.

Po reorganizacji w 1990 roku pomoc społeczna została przekazana samorządom i w tym celu utworzono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach. Pani Oli, bo tak ją nazywali zarówno przełożeni, współpracownicy jak i podopieczni, jako doświadczonemu pracownikowi służb socjalnych, Zarząd Gminy Sędziejowice powierzył kierowanie tą placówką. Od 1998 roku w ramach GOPS funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy, który działał w tej formie organizacyjnej do 2011 roku, a pani Andrysiak była jego współtwórcą.

Przez wiele lat pełniła też funkcję skarbnika w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym, w ramach którego organizowano pomoc żywnościową dla mieszkańców, osób samotnych i niepełnosprawnych. Sumiennie wykonywała swoje obowiązki, postrzegając je jako swoistą misję i zawsze z troską rozwiązywała najtrudniejsze problemy każdego, kto się do niej zgłaszał.

Na spotkaniu podsumowującym wieloletnią pracę z udziałem byłego wójta Jerzego Kotarskiego i obecnego Dariusza Cieślaka oraz współpracowników, obsypana została podziękowaniami, kwiatami i życzeniami spędzenia wspaniałych wielu lat na emeryturze.

 

KierowikAleksandraAndrysiak2