Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego OSP Pruszków Drukuj

banner

Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że został zrealizowany:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2007 - 2013

Nazwa projektu: Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu
łaskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo
gaśniczego dla OSP Pruszków”.

 

Całkowita wartość projektu: 714 000,00 PLN

 Kwota dofinansowania z EFRR: 606 900,00 PLN

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziejowice

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego