„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Drukuj

          ue2

     Leader_ue_m2            PROW_2007-13_logo       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013


Nazwa inwestycji: Umowa nr 00146-6930-UM0540189/10 – „Dożynki powiatowe – formą promocji regionu i aktywizacji społeczności na terenach wiejskich”.

Całkowita wartość projektu: 9.047,44 PLN

Kwota dofinansowania: 5.867,61 PLN

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziejowice