Skargi i wnioski Drukuj

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 8:00– 16:00 . a w razie jego nieobecności interesantów przyjmuje Zastępca Wójta.
W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Wójt lub Zastępca, przyjmują w następnym dniu roboczym.
Pracownicy Urzędy Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.
Zapisy przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Sędziejowice w sekretariacie p.19 (piętro) lub telefonicznie pod numerem 43 677 11 57.