,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ Drukuj
Wpisany przez Adam   
wtorek, 10 listopada 2015 08:32

herb-ugs-malyGmina Sędziejowice zakończyła realizację projektu pn. ,,Sędziejowickie przedszkolaki naszą dumą’’ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, realizowany w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 października 2015 r., pozwolił na doposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach. Dzięki pozyskanym środkom udało się zwiększyć możliwości wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci oraz podnieść poziom świadczonych usług. W ramach pozyskanych środków oddziały zostały doposażone w nowe meble, rolety, zabawki, pomoce edukacyjne artykuły plastyczne oraz nowoczesny sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory, laptopy, drukarki, kserokopiarkę, skanery, telewizory, odtwarzacze Blu – ray, itp.). Dostosowano również toalety do potrzeb najmłodszych dzieci oraz wyposażono kuchnię w nowy sprzęt, umożliwiający wyżywienie 50 - osobowej grupy dzieci. Dużą radość sprawiło dzieciom uzupełnienie szkolnego placu zabaw w nowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, wieżami i pomostami. Zakupiono także wyposażenie zapewniające utrzymanie czystości oraz zapewniające bezpieczne warunki, w tym: sprzęt bhp, zabezpieczenia mebli, grzejników i gniazdek elektrycznych.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Całkowita wartość projektu to 121 042,58 zł.

logo kl

 

Poprawiony: piątek, 20 listopada 2015 14:16