Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Podsumowanie obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego w Gminie Sędziejowice Email

obrazPrzez cały 2013 r. społeczność gminy Sędziejowice przeżywała 150. Rocznicę Powstania Styczniowego, uczestnicząc aktywnie w kolejnych przedsięwzięciach związanych z upamiętnieniem Bitwy pod Sędziejowicami. W październiku br. Komitet Organizacyjny Obchodów tej rocznicy podsumował realizację planowanych zamierzeń. Podajemy w skrócie treść raportu przesłanego w ramach konkursu na najlepsze obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który objął obchody rocznicowe swoim patronatem honorowym.

Rada Gminy Sędziejowice podjęła uchwałę nr VII/65/11 w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego na terenie gminy. - w dniu 24 listopada 2011 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego – Bitwy pod Sędziejowicami, - członkami honorowymi Komitetu byli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego i Kurator Oświaty w Łodzi, - w organizacji obchodów uczestniczyli: Narodowe Centrum Kultury, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolumna, PTTK w Sieradz, Klub Rowerowy „Jastrzębie Łaskie”, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice, Zespół Szkół im. J. Szymkiewicza w Marzeninie, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach, Zespół Szkół Rolniczych im. W. Grabskiego w Sędziejowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowice, Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach. - patronaty medialne objęli: TVP Historia, TVP Łódź, Nasze Radio, Dziennik Łódzki.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów:

1/ Inauguracja obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego - 16 stycznia 2013 r. na zaproszenie Prezydenta RP, Wójt Gminy Sędziejowice uczestniczył w krajowej inauguracji Obchodów 150. Rocznicy Powstania Styczniowego, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim.

W gminie Sędziejowice obchody rozpoczęto 22 stycznia 2013 r. złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na zbiorowej mogile powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów, kompania strażaków z jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, uczniowie szkół oraz miejscowa ludność. Młodzież ZSO w Sędziejowicach zaprezentowała patriotyczny program artystyczny.

2/ Ogólnopolskie Prezentacje szkół noszące im. Powstańców Styczniowych 1863 r., - odbyły się w trzech kategoriach: historyczno – literacka, muzyczno – taneczna, plastyczna. Wzięło w nich udział 9 z 24 zaproszonych szkół, z których uczniowie przygotowali 60 prac plastycznych, 42 prace literackie oraz dwie prezentacje słowno-muzyczne. Podsumowanie prezentacji i rozdanie nagród nastąpiło 25 sierpnia 2013 r.

3/ 38 Rajd Powstańców 1863 roku „Śladami Łuki Bakowicza”w dniu 13 kwietnia 2013 r. Organizatorem Rajdu byli: Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu, Gmina Sędziejowice i Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach; współorganizatorem byli Koło „MEANDER” przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, ZSO Nr 1 w Sędziejowicach i Nadleśnictwo Kolumna.

W 13 km. wyprawie po Gminie Sędziejowice uczestniczyło ok. 400 osób. W czasie trwania Rajdu odbyły się konkursy: test sprawdzający wiedzę o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Sędziejowickiej oraz znajomości książki „Sprawy Łuki Bakowicza” i życiorysu T. Goździkiewicza, konkurs ze znajomości trasy „Wędruj-słuchaj, obserwuj i zapamiętaj”, konkurs muzyczny- zaprezentuj pieśń związaną z okresem Powstania Styczniowego, konkurs na plakat 150 Rocznicy Powstaniu Styczniowego – dlaczego o tym warto pamiętać. Celem rajdu było oddanie hołdu Powstańcom Styczniowych oraz utrwalanie pamięci o latach 1863 – 64.

4/ z inicjatywy Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kolumna 20 kwietnia 2013 r. samorządowcy, pracownicy urzędu gminy, delegacje szkół, strażacy, przedstawiciele organizacji społecznych, firm i instytucji oraz sami leśnicy sadzili las ku czci Powstańców 1863 r. 22 kwietnia br. w ramach Święta Lasu w sadzeniu „żywego pomnika” uczestniczyli: senator RP Andrzej Owczarek, wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, regionalny dyrektor ochrony środowiska Kazimierz Perek, regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Łodzi Edward Janusz, nadleśniczy Lasów Państwowych Kolumna Adam Pewniak oraz inni znamienici gości.

Pamiątkowy obelisk usytuowany na skraju lasu odsłonięto 25 sierpnia br.

5/ II Rajd Rowerowy po gminie Sędziejowice „Graj w Dziedzictwo”- odbył się w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” w dniu 25 maja br. metodą questingu. Przemierzono na rowerach 33 km śladami historii, tradycji i kultury przez miejscowości Sędziejowice, Marzenin, Wola Marzeńska, Pruszków, Kamostek i Kozuby.

6/ projekty realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sędziejowicach:

- „Złota galeria postaci zasłużonych dla gminy Sędziejowice hołdem Powstańcom 1863 r. – warsztaty fotograficzno – informatyczne dla seniorów”.

Przez 6 miesięcy aktywni seniorzy spotykali się w każdą środę, aby pod okiem prowadzących warsztaty fotograficzno-informatyczne wypracować materiał graficzno-słowny, przeznaczony do druku w 16-stronicowym folderze i zdecydować, jakie postaci powinny zostać w nim zaprezentowane. Tym samym godnie oddać hołd Powstańcom Styczniowym, którzy polegli w imię Ojczyzny na Ziemi Sędziejowickiej w dniu 26 sierpnia 1863 r.

- „Patriotyzm jutra” - GBP w Sędziejowicach otrzymała dofinansowanie na realizację zadania, promującego tradycje patriotyczne i pamięć o Bohaterach 1863 r. W ramach realizacji założeń tego zadania, zawartego w projekcie Muzeum Historii Polski "Patriotyzm Jutra", podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy korzystali z oferty wycieczkowej – śladami Powstania Styczniowego, przygotowanej przez bibliotekę. Uczestniczyli również w warsztatach, w ramach których powstały dwa foldery, promujące tradycje patriotyczne i zabytki nasze gminy.

7/ budowa pomnika Powstańców 1863 r.

Z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Obchodów wybudowano pomnik Powstańców 1863 r. w centrum Sędziejowic, z wymownym napisem: „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych w 150. Rocznicę Powstania – spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków”. Pomnik zbudowano ze środków zebranych za cegiełki okolicznościowe rozprowadzane przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Gminy Sędziejowice.

8/ renowacja zbiorowej mogiły powstańców.

Pamiętając o poległych powstańcach w czasie bitwy w Sędziejowicach, odnowiono na cmentarzu parafialnym, ich mogiłę. Renowacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

9/ w 2013 r. nawiązując do Rocznicy wydano: album okolicznościowy „1863-2013 Gmina Sędziejowice w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego”; kalendarz na 2013 r., broszury informacyjne o Powstaniu Styczniowym.

10/ Kulminacyjnym punktem obchodów na terenie gminy Sędziejowice były uroczystości w dniach 24-25 sierpnia br. rozpoczęte Mszą święta w kościele w parafialnym w Sędziejowicach celebrowaną przez księdza biskupa Adama Lepę. Następnie korowód z udziałem pocztów sztandarowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, straży pożarnych, orkiestry dętej, policji, mediów udał się pod pomnik, upamiętniający uroczyste obchody rocznicy. Odsłonięcia pomnika dokonał profesor Tomasz Nałęcz i senator RP Andrzej Owczarek. Pan minister Nałęcz odczytał zebranym list Prezydenta RP, a następnie złożył kwiaty wraz z innymi delegacjami. Kolejnym etapem było odsłonięcie na miejscowym cmentarzu, odrestaurowanej mogiły Powstańców 1863 r., złożenie kwiatów oraz wojskowy apel pamięci z salwą honorową w celu uczczenia pamięci ofiar walk narodowowyzwoleńczych w naszej ojczyźnie. Wystąpienia okolicznościowe wójta gminy i zaproszonych gości, rekonstrukcja obozu powstańczego i przebiegu bitwy pod Sędziejowicami oraz bogata część artystyczna m.in. z udziałem zespołu „Skaldowie” miały miejsce na scenie usytuowanej na placu gminnym. II dzień obchodów rozpoczął się wyścigiem rowerowym Pamięci Powstańców, odsłonięto też obelisk pamiątkowy przy lesie posadzonym w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego, następnie nadano imię gen. Taczanowskiego dębowi rosnącemu przy mogile powstańców, po czym odbyły się prezentacje szkół noszących imię Powstańców 1863 r. połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród. Do późnych godzin wieczornych uczniowie szkół, zespoły GOK w Sędziejowicach, zaprzyjaźnionych gmin na Węgrzech i Słowacji oraz gościnnie z Warty i Złoczewa, bawiły licznie zgromadzoną publiczność.

11 listopada br. w dniu Święta Niepodległości na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, wójt gminy Jerzy Kotarski oraz przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Janusz Sikora uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, poświęconym rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu na najlepsze obchody Rocznicy Powstania z 1863 r. Gmina Sędziejowice znalazła się wśród finalistów i została uhonorowana wyróżnieniem.

Prezydent  Bronisław Komorowski dziękował za organizacje wydarzeń związanych z obchodami 150. rocznicy Powstania Styczniowego w następujący sposób:

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poczuli potrzebę serca, aby pamiętać nie tylko o tym, co wydarzyło się blisko naszych czasów, ale również o tych wielkich wydarzeniach, które kształtowały poglądy, myśli emocje, pokolenia naszych dziadów, pradziadów. Dobrze, abyśmy pamiętali o tym, co inspirowało tamto zwycięskie pokolenie z 1918 roku. Wiemy, ze to była w znacznej mierze tradycja Powstania Styczniowego, tragicznego powstania. Ten wysiłek nie poszedł na marne, odłożył się w działaniach następnych pokoleń i zaowocował i 1918 rokiem, i rokiem 1989 „.

Zorganizowanie obchodów to wielkie wspólne dzieło większości mieszkańców i wielu przychylnych osób spoza gminy, które zostało wypełnione do końca. Dzięki licznym przedsięwzięciom podejmowanym z inicjatywy komitetu organizacyjnego i gminy, Rok 2013, jako Rok Powstania Styczniowego był wielką lekcją patriotyzmu i na długo pozostanie w pamięci potomnych.

 

Wójt Gminy

Jerzy Kotarski