Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

38 Rajd Powstańców 1863 Roku

Relacja z 38 Rajdu Powstańców 1863 roku na stronie: http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/galeriaREGULAMIN

38 RAJDU POWSTAŃCÓW 1863 ROKU

ŚLADAMI ŁUKI BAKOWICZA”

13 KWIETNIA 2013 r.

Przebieg trasy:

Marzenin – Wola Marzeńska – Rososza– Kamostek – Sędziejowice /ok. 13 km./

Start:

godz. 9.00 – spotkanie wszystkich uczestników przy kościele w Marzeninie

Dla grup z Sieradza i okolic spotkanie o godz. 8.30 na pl. Wojewódzkim w Sieradzu

ORGANIZATORZY:

 • Gmina Sędziejowice

 • Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu

 • Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Koło „MEANDER” przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach

 • Nadleśnictwo Kolumna

Współudział finansowy: Urząd Miasta w Sieradzu, Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Sponsorzy: Zakład Wędliniarski w Lichawie, Zakład Cukierniczy Alma w Sędziejowicach

 

CELE RAJDU:

 • uczczenie 150 rocznicy Powstania Styczniowego

 • uczczenie walk powstania styczniowego, upamiętnionych w książce Teodora Goździkiewicza „Sprawy Łuki Bakowicza”

 • uczczenie 100 rocznicy urodzin Teodora Goździkiewicza

 • poznanie walorów turystyczno - krajoznawczych okolic Sieradza i Gminy Sędziejowice

 • poznanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody „Jodły Łaskie”

 • poznanie zabytków i miejsc pamięci narodowej, znajdujących się na trasie rajdu

 • wspólna zabawa na mecie rajdu

 

Start: godz. 9.00 – spotkanie wszystkich uczestników przy kościele w Marzeninie

Dla grup z Sieradza i okolic spotkanie o godz. 8.30 na pl. Wojewódzkim w Sieradzu

 

KONKURSY RAJDOWE: (do każdego konkursu może przystąpić tylko 1 osoba z drużyny, konkurs piosenki może być drużynowy)

I. Drużyny (min. 5 osób) dzieci i młodzieży:

 • Test sprawdzający wiedzę o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Sędziejowickiej oraz znajomość książki „Sprawy Łuki Bakowicza” i życiorysu Teodora Goździkiewicza ( test z podziałem na dwie kategorie: szkoły podstawowe oraz gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

 • Konkurs ze znajomości trasy rajdu „Wędrując – słuchaj, obserwuj, zapamiętaj”

 • Konkurs muzyczny – zaprezentuj pieśń związaną z okresem Powstania Styczniowego (masz do wyboru 2 teksty znajdujące się na ostatniej stronie regulaminu. Szczegóły – nuty, podkład, przykładowe wykonanie znajdziesz na: http://www.bibliotekapiosenki.pl/static:Piesni_Powstania_Styczniowego)

Eliminacje odbędą się na trasie rajdu. Oceniana będzie szeroko rozumiana oryginalność wykonania pieśni. Finaliści zaprezentują się na mecie w Sędziejowicach.

 • Konkurs na plakat: 150 ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO – dlaczego warto o tym pamiętać? Technika wykonania plakatu dowolna.

UWAGA! Prace do tego konkursu należy przygotować wcześniej i oddać na starcie rajdu w Sieradzu lub Marzeninie.

II. Drużyny (min. 3 osoby) dorosłych, w tym Samorządowcy:

 • Konkurs ze znajomości trasy rajdu „Wędrując – słuchaj, obserwuj, zapamiętaj”

 • Konkurs. muzyczny – zaprezentuj pieśń związaną z okresem Powstania Styczniowego (masz do wyboru 2 teksty znajdujące się na ostatniej stronie regulaminu. Szczegóły – nuty, podkład, przykładowe wykonanie znajdziesz na: http://www.bibliotekapiosenki.pl/static:Piesni_Powstania_Styczniowego)

Eliminacje odbędą się na trasie rajdu. Oceniana będzie szeroko rozumiana oryginalność wykonania pieśni. Finaliści zaprezentują się na mecie w Sędziejowicach.

 • Konkurs „ z przymrużeniem oka” dotyczący książki Teodora Goździkiewicza „Sprawy Łuki Bakowicza”.

ZASADY PUNKTACJI

Drużyny otrzymają odpowiednią ilość punktów za:

 • posiadanie godła lub proporca

 • posiadanie legitymacji PTTK z aktualnie opłaconymi składkami

 • pierwsze trzy miejsca w konkursach rajdowych

Drużyny mogą otrzymać ujemne punkty za:

 • zanieczyszczenie środowiska i nie przestrzeganie zasad ochrony przyrody

 • brak apteczki pierwszej pomocy na trasie

 • nieobecność kierownika drużyny przy rozpoczęciu rajdu

 • brak dyscypliny na trasie (zmiana trasy)

 • brak ubezpieczenia członka drużyny

 

Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma puchar Wójta Gminy Sędziejowice

 

 • Finał Rajdu odbędzie się na terenie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach

Czekają tam na Was:

 • gawęda na temat bitwy pod Sędziejowicami w 1863 r.

 • spotkanie z gospodarzami gminy i zaproszonymi gośćmi

 • poczęstunek ( gorąca grochóweczka, kiełbaski, kaszaneczki, bułeczki…)

 • spotkanie z członkami Rodziny pisarza Teodora Goździkiewicza

 • konkursy rajdowe

Dla najlepszych drużyn i uczestników konkursów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy i finałowy puchar

Zakończenie rajdu przewidujemy około godziny 15.00

Uwaga! Zapewniamy powrót autokarem z Sędziejowic do Sieradza.

 

WPISOWE NA RAJD:

 • 4 zł dla członków PTTK

 • 8 zł pozostali uczestnicy ( nie korzystający z autokaru – 5 zł)

W ramach wpisowego zapewniamy:

 • przejazd autokarem na trasie Sieradz – Marzenin i Sędziejowice - Sieradz

 • dyplom dla drużyny (powyżej 5 osób)
 • poczęstunek na mecie rajdu

Uczestnicy powinni:

 • ubezpieczyć się we własnym zakresie

 • przestrzegać przepisów porządkowych, ochrony przyrody p.poż. na trasie rajdu

 • opłacić składki - członkowie PTTK

 • ubrać się odpowiednio do warunków atmosferycznych

 • przeczytać książkę „Sprawy Łuki Bakowicza”, bo naprawdę warto!

Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane 8 kwietnia 2013r. ( poniedziałek) w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Oddziału PTTK w Sieradzu, ul. Żwirki i Wigury4

 

JESZCZE JEDEN MAZUR DZISIAJ


Jeszcze jeden mazur dzisiaj,

Choć poranek świta,

Czy pozwoli panna Krysia?”,

Młody ułan pyta.

I niedługo błaga, prosi,

Bo to w polskiej ziemi,

/W pierwszą parę ją unosi,

A sto par za niemi./bis

On jej czule szepcze w uszko,

Ostrogami dzwoni,

W pannie tłucze się serduszko

I liczko się płoni.

Cyt, serduszko, nie płoń liczka,

Bo ułan niestały,

/O pół mili wre potyczka,

Słychać pierwsze strzały./bis

Słychać strzały, głos pobudki,

Dalej na koń, hura!

Lube dziewczę, porzuć smutki,

Zatańczym mazura!

Jeszcze jeden krąg dokoła,

Jeszcze uścisk bratni,

/Trąbka budzi, na koń woła,

Mazur to ostatni./bis

 

PIEŚŃ POWSTAŃCÓW 1863 ROKU

 

Gdy trąbki bojowej rozlegną się surmy

I wokół rozebrzmi już broń,

W tę ciemną noc czarną, a nawet pochmurną

Ułani znów siądą na koń

Hej, hej, hej, hej!

Hej, hej, hej, hej!

Hej, hej, hej, hej!

Ułani znów siądą na koń

Towarzysz popręgi przyciągnie o krzynę,

Przyjaźnie uściśnie ci dłoń,

Skinieniem pożegnasz kochaną dziewczynę,

Roztańczy się pod tobą koń.

Hej, hej...

I razem w ordynku pójdziem do ataku

Za Polskę i honor się bić

Bo taka natura jest w każdym Polaku:

Bez wolności trudno mu żyć.

Hej, hej...