Bezpieczeństwo Narodowe

Straże Pożarne



UG Sędziejowice

Uroczystości Obchodów 150. Rocznicy Powstania Stycznowego Na Ziemi Sędziejowickiej

24 sierpnia 2013 r.

  • godzina 11:00 – Kościół Parafialny pw. Św. Marii Magdaleny w Sędziejowicach

             - msza święta w intencji poległych Powstańców Styczniowych

  • godzina 12:15 – plac w centrum Sędziejowic

             Oficjalne rozpoczęcie uroczystości:

             - odebranie meldunku od dowódcy

             - hymn państwowy i podniesienie flagi państwowej

             - powitanie władz państwowych przez dzieci ziemi sędziejowickiej

             - wystąpienia władz państwowych

             - wręczenie odznaczeń państwowych

             - odsłonięcie pomnika Powstańców 1863 r.

  • godzina 13:30 – Cmentarz Parafialny w Sędziejowicach

             - odsłonięcie mogiły Powstańców po rekonstrukcji

             - wojskowy apel pamięci i salwa honorowa

             - składanie kwiatów i odegranie pieśni patriotycznych

  • godzina 14:30 – uroczysty przemarsz ul. Powstańców 1863 r.

  • godzina 14:45 – stadion gminny w Sędziejowicach

             - odprowadzenie wojskowej asysty honorowej

             - odprowadzenie sztandarów

             - koncert Strażackiej Orkiestry Dętej „DRUH”

             - występ zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sędziejowicka” – tańce narodowe

             - występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

             - widowisko „Ku wolności” – teatr „Apostrof” i zespół wokalny „Kalokagathos”

             - prezentacja rynsztunku, uzbrojenia, mundurów żołnierzy polskich i rosyjskich oraz pojazdów konnych

  • godzina 19:00 – koncert zespołu „Skaldowie” 

 

                - kapela z Warty - folr nadwarciańskiej ziemi

                - zabawa plenerowa przy zespołe muzycznym "Vabank"

 

25 sierpnia 2013 r.

  • godzina 11:00-14:00 – wyścig rowerowy po gminie Sędziejowice pn. „Wyścig Pamięci Powstańców”

  • godzina 12:30 – teren Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kolumna

                   - odsłonięcie obelisku pamiątkowego przy posadzonym lesie w 150. Rocznicę Powstania Styczniowego

  • godzina 14:30-18:00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach

                   - nadanie imienia gen. Edmunda Taczanowskiego dębowi rosnącemu przy mogile powstańców

                   - uroczyste zakończenie prezentacji ogólnopolskich z wręczeniem nagród dla wyróżnionych szkół noszących imię Powstańców 1863 r.

                   - koncert młodzieży szkolnej upamiętniający Powstanie Styczniowe

  • godzina 18:00 - stadion gminny w Sędziejowicach

                   - koncert zespół ludowych z Węgier i Słowacji

                   - występ Kapeli Podwórkowej „Szadkowiacy”

                   - 20:00 - koncert zespołu rockowego „NieBoNie”