Gminny Ośrodek Zdrowia Drukuj

Gminny Ośrodek Zdrowia

ul.Wieluńska 8

98-160 Sędziejowice

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 43 677-10-10

Czynny od 8:00–19:35

 

Kierownik – Marek Mroczek

tel (fax) 43 677-17-77

 

W ramach GOZ działają:

1. Gabinet lekarza POZ

2. Gabinet lekarza pediatry

3. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

4. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

5. Gabinet medycyny szkolnej

6. Gabinet fizjoterapii

7. Gabinet poradni K

 

Do zadań poradni i gabinetów Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach należy:

1)przeprowadzenie badań i udzielenie porad lekarskich osobom zgłaszającym się oraz zapewnienie opieki zdrowotnej osobom obłożnie chorym pozostającym w domu ( wizyty domowe),

2)wykonywanie drobnych zabiegów leczniczych i profilaktycznych ,

3)odpłatne udzielenie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń – zgodnie z przepisami,

4)udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych,

5)ewidencjonowanie chorych na choroby przewlekłe, osób w wieku poprodukcyjnych oraz prowadzenie badań okresowych tych chorych (czynne poradnictwo),

6)świadczenie usług profilaktycznych ( pielęgniarskich i stomatologicznych ) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej,

7)udzielanie świadczeń profilaktycznych na rzecz kobiet w ciąży i małego dziecka ,

8)udzielanie pierwszej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach i nagłych zachorowaniach,

9)orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorymi,

10)obserwacja i analiza stanu zdrowotnego ludności oraz opracowanie planu działania w zakresie opieki środowiskowej,

11)szerzenie oświaty i profilaktyki zdrowotnej,

12)udzielanie świadczeń diagnostycznych obejmujących analizy i inne badania mające na celu rozpoznanie stanu zdrowia,

13)prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia,

14)zapewnienie ochrony danych dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia pacjenta oraz udostępnienia ich tylko w przypadkach określonych w przepisach prawa.