GJUK Drukuj

Gminna Jednostka Usług Komunalnych

 

KIEROWNIK: Krzysztof Zawadzki

Miejscowość: Sędziejowice – Kolonia 12

Poczta: 98 – 160 Sędziejowice

Województwo: łódzkie

Powiat: łaski

Telefon: 043 67-112-26

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Zatrudnienie: 20 osób

 

Zakres działania i struktura organizacyjna GJUK:

 

1 Przedmiotem działalności Jednostki jest świadczenie usług ze sfery użyteczności publicznej, polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, a w szczególności dotyczących:

2 gminnych i wiejskich dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu (naprawy, konserwacja bieżąca i utrzymanie w należytym stanie),

3 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną (prowadzenie prawidłowej gospodarki i administrowanie urządzeniami technicznymi w tym pobór należnych opłat),

4 utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

5 zieleni komunalnej i zadrzewień (dbanie o estetyczny wygląd, bieżąca konserwacja),

6 komunalnego budownictwa mieszkaniowego (administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi – w tym pobór czynszów dzierżawnych, prowadzenie remontów i konserwacja bieżąca),

7 terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych ( w tym należyte utrzymanie GOSiR).

 

Do zadań Jednostki należy ponadto:

 

- wykonywanie zleconych remontów i konserwacji urządzeń i obiektów komunalnych gminy,

- uczestniczenie w akcjach i zadaniach nakazywanych przez Wójta Gminy w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,

- prawidłowa realizacja uchwał Rady Gminy zmierzających do pełniejszego zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy,

- prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami finansowymi i materiałowymi będącymi w dyspozycji Jednostki,

- podnoszenie efektywności i dyscypliny wykonywanej pracy,

- współdziałanie z organami samorządu mieszkańców i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.


W skład Jednostki wchodzą:

 

Służby administracyjne:

Kierownik Jednostki,

Główny księgowy,

Stanowisko ds.kadr, bhp, obsługi kasowej,

Stanowisko ds. eksploatacji zasobów komunalnych gminy.

 

Służby wykonawcze, którymi kierują brygadziści:

Kierowcy i pracownicy transportowi,

Konserwatorzy (hydraulicy, elektrycy, obsługa stacji  uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków),

Robotnicy gospodarczy, palacze,

Pracownicy remontowo-budowlani.