Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michal   
piątek, 29 listopada 2019 11:34

herb-ugs-malyWójt Gminy Sędziejowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych

 

  1. Pruszków działka nr 286 stanowi grunty orne o pow.1,30 ha w tym grunty R-IIIb-0,08 ha, RIVa-1,22 ha, posiadająca księgę wieczystą SR1L/00056991/8. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 610,62 zł

Wysokość wadium – 122,00 zł

 

  1. Marzenin działka rolna nr 270 stanowi grunty orne o pow. 0,96 ha w tym grunty R V – 0,53 ha, PS V-0,41 ha, W-0,02 ha posiadająca księgę wieczystą SR1L/00059570/2. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzierżawa przeznaczona na cel rolniczy. Kształt działki regularny, teren płaski.

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza- 109,62 zł

Wysokość wadium – 22,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 10 stycznia (piątek) 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 w Sali B na parterze. Uczestnik przetargu winien okazać, przed rozpoczęciem przetargu, dokument potwierdzający tożsamość.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w podanej wysokości w terminie do 7 stycznia 2020 r. na konto Banku Spółdzielczego o/Łask 54 9263 0000 0562

1478 2005 0065 z zaznaczeniem tytułu „wadium na dzierżawę działki nr …”

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet czynszu dzierżawnego za 2020 rok.

W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po
zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Sedziejowice w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uwagi

  • Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony z zastrzeżeniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia

  • Opłata za dzierżawę płatna w terminach do 15 marca i do 15 września każdego roku poczynając od roku 2020, na konto Gminy Sędziejowice,

  • W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny pobrane będą ustawowe odsetki,

  • Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy,

  • Czynsz będzie aktualizowany raz do roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez GUS.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przeprowadzonego przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 11 lub tel. (43) 677 16 93 – P. Lidia Sobala

 

Sędziejowice, dnia 29.11.2019 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Dokument.pdf)Dokument.pdfPełna treść ogłoszenia522 Kb
Poprawiony: poniedziałek, 02 grudnia 2019 16:49