Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

Informacja o weryfikacji osób uprawnionych z terenu Gminy Sędziejowice do pomocy żywnościowej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
poniedziałek, 15 lipca 2019 10:50

Informacja o weryfikacji osób uprawnionych z terenu Gminy Sędziejowice do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Podprogram 2019


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach informuje, że rozpoczęto weryfikację osób uprawnionych do pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Sędziejowice, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach od poniedziałku do piątki w godz. 7.30 – 15:30.

Informacja pod numerem telefonu 43 677 15 81.

Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2019 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Aleksandra Andrysiak
Poprawiony: poniedziałek, 15 lipca 2019 11:48