Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

OSP Sobiepany ma 90 lat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
piątek, 05 lipca 2019 14:24

Świętowanie Jubileuszu 90-lecia powstania i przekazania nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka 2019 zaplanowano na 30 czerwca br. Uroczystości rozpoczęto przemarszem pododdziałów oraz pocztów sztandarowych przez Sobiepany, przy akompaniamencie orkiestry dętej DRUH, na plac przed strażnicą OSP. Następnie Mszę Świętą polową w intencji strażaków odprawił ks. Grzegorz Świech - proboszcz Parafii Grabno w asyście ks. kan. Jarosława Wojtala - kapelana strażaków powiatu łaskiego.

Po prezentacji pocztów sztandarowych, złożeniu raportu przez komendanta gminnego OSP Tomasza Mielczarka, odegraniu hymnu i podniesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, który wyraził uznanie dla strażaków i całej społeczności Sobiepan oraz powitał zaproszonych gości. Z kolei rys historyczny jednostki w Sobiepanach przedstawiła Monika Porada – sołtys wsi, członek OSP.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie sztandaru OSP Sobiepany, które poprzedziła ceremonia wbicia ozdobnych gwoździ pamiątkowych w drzewiec nowego sztandaru przez gości honorowych i fundatorów oraz wpis do Księgi Pamiątkowej jednostki. Poświęcenia sztandaru dokonali obecni księża, po czym przewodniczący obchodów wójt gminy Sędziejowice przekazał sztandar do uroczystego wręczenia, którego dokonał dh Jan Ryś – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi. Wręczając na ręce prezesa OSP Sobiepany Jerzego Kacperka, podkreślił że sztandar ten jest symbolem wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie. Prezes OSP przekazał sztandar chorążemu pocztu sztandarowego wypowiadając słowa: „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka, który z kolei przejmując sztandar odpowiedział: Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”.

Dalszym punktem obchodów byłoprzecięcie wstęgi, poświęcenie i uroczyste otwarcie budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach, po przeprowadzonej rozbudowie.

Następnie strażakom wręczono odznaczenia, które otrzymali: - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Stanisław Ciapciński, Grzegorz Gocałek, Jerzy Kacperek, Eugeniusz Tomski i Rafał Wójcik z JW, - Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa – Krzysztof Porada i Andrzej Rusiniak. - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - druhowie: Tadeusz Celeban, Sylwester Ciapciński, Lucjan Krata, Wiesław Krata, Monika Porada, Henryk Terela i Waldemar Jaworski z JW.,

- Odznaki za wysługę lat w OSP otrzymali druhowie: 60 lat - Eugeniusz Tomski, 55 lat – Lucjan Krata, 50 lat – Stanisław Ciapciński i Eugeniusz Ciapciński, 45 lat – Grzegorz Gocałek i Krzysztof Parada, 40 lat - Krzysztof Ciapciński; 35 lat – Jerzy Kacperek i Andrzej Rusiniak, 30 lat – Wiesław Krata,

W uroczystościach obok wcześniej wymienionych gości, uczestniczyli m.in.: posłowie na Sejm RP – Marek Matuszewski, Piotra Polak, Paweł Rychlik, senator RP - Maciej Łuczak, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego -Dorota Więckowska, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie - Adam Nowak,wiceprezesa Zarządu OW Związku OSP RP w Łodzi – Wojciech Pokora, dyrektor kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego - Dawid Mazurkiewicz, starosta łaski - Piotr Wołosz, członek zarządu PŁ - Barbara Potasiak, wiceprzewodniczący Rady PŁ – Grzegorz Dębkowski, st. kapitan Kamil Perliński - reprezentujący komendanta powiatowego PSP w Łasku, przewodniczący RG Sędziejowice – Jarosław Bartczak oraz radni i sołtysi, a także kierownicy jednostek gminnych, a przede wszystkim delegacje strażaków z OSP Gminy Sędziejowice i Gminno-Strażacka Orkiestra Dęta DRUH. Nie zabrakło też członków rodzin strażaków i pozostałych mieszkańców.

Zaproszeni goście przekazali gratulacje, upominki i najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu, a druh Wojciech Fraszka - prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sędziejowicach podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie obchodów oraz zaprosił zebranych do świętowania. Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada strażaków,

Sprawny przebieg uroczystości zapewnił prowadzący ją druh Marek Okupiński, który jest także autorem okolicznościowego folderu wydanego z okazji jubileuszu OSP Sobiepany. Sprawne przygotowanie obchodów było możliwe dzięki zaangażowaniu członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sędziejowicach, druhów i całej społeczności Sobiepan, a także wsparciu Gminy Sędziejowice i GJUK oraz licznej grupie sponsorów, którymi byli: Firma AGROMEX Marzenin, Firma LUPOL Łask, Firma KRANIK Sędziejowice, Zakład Usług Leśnych Cezary Opasiński, Firma AGROS-NOVA Tymienice, Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli oddział w Sędziejowicach, Pan Jarosław Obierzalski - Leśniczy.

Świętowanie zakończył piknik strażacki, a przy muzyce zespołu ART- MUS, uczestnicy mogli miło spędzić niedzielne popołudnie.

 

Poprawiony: piątek, 05 lipca 2019 15:40