ZAWIADOMIENIE Z PROŚBĄ O WYKONANIE OBOWIĄZKU Drukuj
Wpisany przez Adam   

herb-ugs-maly

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Gminy prowadzą ewidencję:

  1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

  2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia

ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW”.

Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenie zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Sędziejowice i dostarczyć do tut. Urzędu Gminy. Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice pok. Nr 9 i na stronie internetowej gminy www.gminasedziejowice.eu

  .

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Zgloszenie - szambo.pdf)Zgloszenie - szambo.pdfZgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Format -PDF45 Kb
Pobierz (Zgloszenie -szambo.odt)Zgloszenie -szambo.odtZgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Format ODT22 Kb
Pobierz (zgłoszenie-szambo.doc)zgłoszenie-szambo.docZgłoszenie do ewidencji gminnej zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamb) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Format MS WORD24 Kb