Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

PDF Drukuj Email

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARZENINIE WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ

Cel projektu:

Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej decydującej o możliwościach rozwojowych gminy i regionu.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz stworzenia korzystnych perspektyw dla dalszego rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W dłuższym horyzoncie czasowym wpłynie na atrakcyjność województwa jako miejsca pracy i zamieszkania.

 

PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Budowa Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków działającej w oparciu o nitryfikująco – denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu.

 2. Sieć kanalizacyjna dla miejscowości Marzenin:

 • 2 przepompownie ścieków;

 • 5271,58m kanału grawitacyjnego;

 • 394m kanału ciśnieniowego;

 • 140 przyłączy do poszczególnych budynków o łącznej długości 3134m.

 

TERMIN REALIZACJI

Maj 2007 r. – Październik 2007 r.

 

PRODUKTY PROJEKTU

 • długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 5.66 km;

 • liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2szt.;

 • liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków – 1szt.

REZULTATY PROJEKTU

 • liczba gospodarstw domowych / budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wzrośnie do 355;

 • liczba osób korzystających z kanalizacji w gminie wzrośnie do 1065;

 • długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 15,90km.

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

 • ochrona środowiska naturalnego i zachowanie jego naturalnych zasobów;

 • likwidacja zanieczyszczeń do wód i gruntu;

 • rozwój produkcji rolniczej w zakresie uprawy żywności dobrej jakości;

 • poprawa standardów gospodarstw agroturystycznych i letniskowych;

 • poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez obniżenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

 

FINANSE PROJEKTU

 

Całkowita wartość projektu 5.348.058,33 zł.

Gmina Sędziejowice 1.808.126,82 zł.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.539.931,51 zł.

 

Wykonawca

EKO – SERWIS Sp. z o.o.

 

Promocja projektu

PHIN Consulting Sp. z o.o.

 

Beneficjent końcowy

Gmina Sędziejowice

 

plakat_scieki_kanalizacja_marzenin2