Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

IV Sesja Rady Gminy Sędziejowice - 28 stycznia /poniedziałek/ 2019 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
wtorek, 22 stycznia 2019 08:51

herb-ugs-malyK O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 stycznia /poniedziałek/ 2019 r. o godzinie 1300 odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

   

 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027;

  3. dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2019 r.;

  4. wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej w sołectwach gminy Sędziejowice;

  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, w obrębie działki nr ewid. 547/2, gmina Sędziejowice;

  6. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Gminy Sędziejowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

  7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.

 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r.

 8. Wolne wnioski i informacje.

 9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jarosław Bartczak

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2019 08:58