Bezpieczeństwo Narodowe

Straże PożarneUG Sędziejowice

XLIII sesja Rady Gminy Sędziejowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marek   
czwartek, 14 czerwca 2018 13:37

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 czerwca /piątek/ 2018 r. o godzinie 1200 odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Sędziejowice w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Interpelacje i wnioski.
 7. Podjęcie uchwał:
  1.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

  2.  w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

  3.  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm3/min. z kompletem węży;  

  4.  w sprawie ustalenia dopłat do cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

  5.  w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;

  6.  w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyzwania;

  7.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Sędziejowice. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska.

 8. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Dariusz Cieślak

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2018 07:02